Αργυρώ Μαντόγλου, Τρικυμίες παθών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

“Ο πλούτος χωρίς παιδείαν και αρετήν τόσον είναι μακράν από το να στολίζη τον έχοντα, ώστε και κάμνει φανερωτέραν αυτού τη γυμνότητα” έγραψε κάποτε ο Αδαμάντιος Κοραής. Αυτή η σπουδαία πεφωτισμένη προσωπικότητα στην οποία οφείλουμε την ύπαρξή μας ως έθνος είναι ένας από τους εμβληματικούς και βασικούς πρωτεργάτες της Ελληνικής επανάστασης γιατί η επανάσταση υπήρξε πρώτα από όλα έργο ανόρθωσης της παιδείας του έθνους, έργο διάδοσης της γνώσης σε έναν λαό που είχε δυσκολία πρόσβασης στην μόρφωση και την οποία είχε τόσο ανάγκη. Ο Κοραής, γέννημα θρέμμα του Γαλλικού Διαφωτισμού και των αρχών που αυτό το κίνημα πρέσβευε, έγινε ο σπορέας που καλλιέργησε την χέρσα πνευματική γη και την μετέτρεψε σε ένα γόνιμο πεδίο ώστε να ξυπνήσει ο υπόδουλος Ελληνικός λαός.Περισσότερα